DİS-DER

DİS-DER

Disleksi, hastalık veya bozukluk değildir! Özel öğrenme güçlüğü ve algılama farklılığı olan çocuklarımızın yanındayız. Geleceğimizin Farkındayız…Farklıyız Çünkü Bu Farkındalığı ortaya çıkarmak için yola çıktık ve bu yolda yürüyoruz çocuklarımız için….


• Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,


• Uluslararası Kongreler Düzenlenmesi 


• Ailelerimizin Bilinçlenmesi 


• Ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik Atölyeler 


• Ülke çapında yaygınlaştırılması,


• Dünya standartlarına getirilmesi, 


• Eğitim kadrolarının yetiştirilmesi 


• Özendirilmesi, 


• Eğitim ve çalışmalarının yapılmasının sağlanması, 


• Bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması Özel Öğrenme Güçlüğünü (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi) doğru bir şekilde ifade edip, “hastalık” veya “bozukluk” olmadığını anlatmayı görev biliyoruz. 

X