Disleksi Eğitici Eğitimi

Disleksi Eğitici Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI: Etkili müdahale yöntemleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve mesleki düzeyde eğitmektir.

Eğitimin Konu Başlıkları Şu Şekildedir:
*Okuma Bozuklukları
*Yazılı Anlatım Bozuklukları
*Matematik Bozuklukları
*Toplumsal İletişim Bozuklukları
*Psikometrik değerlendirme araçları
*Birey için Öğretim, yöntem ,teknik ve yaklaşımları
*Birey için eğitim ortamlarının düzenlenmesi
*Ölçme ve Değerlendirme
*Algı ve Beceri geliştirme çabaları
*Dokunsal-Kinestetik Algı
*İşitsel Algı
*Görsel Algı
*Dikkat Geliştirme
*Fonolojik Farkındalık
*Görsel Ardışıklık
*Bellek Geliştirme
*Motor Becerileri
*Yönelim Becerileri

Eğitim Bilgileri:

*Digital materyal gönderilecektir.

*Uygulayıcı Sertifika verilecektir.

Detaylı bilgi için: 546 518 76 00 Whatsapp: 546 275 76 00

bilgi@disleksidernek.org bilgi@dis-der.com

Saygılarımızla,
DİSLEKSİ EĞİTİM EKİBİ

X