ÖGDET Eğitimi

ÖGDET EĞİTİMİ

ÖGDET; ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIM VE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ'DİR.

BU EĞİTİMİMİZ DİL- KONUŞMA, OKUMA YAZMA VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ŞEKLİNDE 3 ANA BAŞLIK ALTINDA YAPILACAKTIR.

1. MODÜLÜMÜZ ŞU ŞEKİLDEDİR:

OKUMA YAZMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE, 

DİL EDİNİMİNİN ROLÜ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE OKULÖNCESİ DÖNEMDE YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER VE MÜDAHALELER

 DİL EDİNİMİ VE OKUMA YAZMA-ANLAMA İLİŞKİSİ, OLASI ÖĞRETİMSEL MÜDAHALE VE DÜZENLEMELER

FARKLI DİSİPLİNLER VE KAYNAKLARIN BİRLİKTE NASIL KULLANILACAĞI ÜZERİNDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

DUYUSAL GELİŞİM VE REGÜLASYON

ÇOCUKLARIN DUYUSAL PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ

DİL KONUŞMA VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DUYUSAL OYUNLARIN İÇİNE YERLEŞTİRİLMESİ

DUYUSAL OYUNLARIN, DİL EDİNİMİNE ETKİSİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR

2. MODÜL İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ,

YÖNTEM VE STRATEJİLERİN ÖĞRENCİNİN PERFORMANSINA GÖRE DÜZENLENMESİ,

PERFORMANS BELİRLEME,

DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ AŞAMALARI,

UYGULAMA ÖRNEKLERİ,

ÖĞRETİM ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRMELER

3. MODÜL İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

MATEMATİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SUNULAN KENDİNİ GÖZLEMLEME STRATEJİSİ KULLANIMININ ÖĞRETİMİ

ÖĞRETİM ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE AYRINTILI OLARAK SUNULDUĞU ÖĞRETİM SÜRECİ

ÖĞRETİM SONU DEĞERLENDİRME VE BAĞIMSIZ UYGULAMALAR.

HATA ANALİZİ NEDİR VE NASIL YAPILIR? DÜZELTME STRATEJİLERİ NELERDİR?

X