TİLLS

TILLS NEDİR ?

TILLS-BÜTÜNLEŞMİŞ DİL VE OKURYAZARLIK BECERİLERİ TESTİ

 

TILSS 6-18 Yaş yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin sözlü ve yazılı dil becerilerine yönelik geliştirilen ve dil ve okuryazarlık becerileri ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır.

 

TILLS Testinin Kullanım Amaçları Şu Şekildedir:

 

 1. Dil ve Okur-yazarlık ile ilişkili bozuklukların tanısını koymak

 

 1. Bozuklukla ilişkili güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek

 

 1. Zaman içerisinde dil ve okur-yazarlık becerilerinde meydana gelen  olumlu

veya olumsuz değişimleri tespit etmek.

 

TILLS Testinin uygulanabileceği popülasyonlar ise;

 

 1. Sözlü veya yazılı dilde özgül öğrenme güçlüğü olduğundan şüphenilen öğrencilerin tanısında değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

 

 1. Spesifik okuma güçlüğü yani(Disleksi) yaşadığından şüphenilen öğrencilerin tanısında değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

 

15 Alt testen oluşmaktadır;

 

 1. KELİME FARKINDALIĞI

 

 1. FONOTİK FARKINDALIK

 

 1. HİKAYEYİ TEKRAR ANLATMA

 

 1. KELİMESİZ TEKRAR

 

 1. KELİMESİZ HECELEME

 

 1. DUYDUĞUNU ANLAMA

 

 1. OKUDUĞUNU ANLAMA

 

 1. YÖNERGELERİ TAKİP

 

 1. GECİKMİŞ OLARAK HİKAYEYİ TEKRAR ANLATMA

 

 1. KELİMESİZ OKUMA

 

 1. AKICI OKUMA

 

 1. YAZILI İFADE

 

 1. SOSYAL İLETİŞİM

 

 1. İLERİYE DOĞRU SAYI DİZİSİ

 

 1. GERİYE DOĞRU SAYI DİZİSİ

 

X